Magic Natural Bag

Etik Değerlerimiz

EGEMEN GROUP ETİK KODLAR VE ETİK İLKELERİMİZ
Şeffaf, Dürüst, Adil ve Eşit Olmak
İş Ortaklarımıza (müşterilerimiz, tedarikçilerimiz vb.) ve çalışma arkadaşlarımıza karşı olan davranışlarımızda ve yaptığımız işlerde özel bilgilerimiz haricinde şeffaflığı benimser, tüm bu paydaşlara olan yaklaşımlarımızda adaleti, dürüstlüğü, güvenilirliği, eşitliği, tarafsızlığı ve saygıyı kendimize ilke ediniriz. Her Egemen Group çalışanı, tüm bu ilkeleri uygulayarak kendisinin ve şirketimizin itibarını her zaman en üst düzeyde tutma sorumluluğunu üstlenir.
Bilgi Kullanımı ve Gizlilik
Egemen Group olarak kişisel ve kurumsal verilerin korunması ve saklanması önceliğimizdir. Bu bağlamda bilginin etkin ve verimli kullanımı için belirlenen yetkiler dahilinde bilgiye erişim sağlanır. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve faaliyetlerimizin bilgilerinin gizliliğinin sağlanması ve sürdürebilirliği temel prensibimizdir. Yetkinliklerimiz doğrultusunda sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimini şirkete değer katacak şekilde daha ileriye gidebilmek için kullanırız. Tüm bunları gerçekleştirirken ülke, şirket ve kişi menfaatlerine zarar vermemek ve korumak temel ilkemizdir.
Yasal ve Toplumsal Sorumluluk
Egemen Group olarak daha iyi bir toplum ve daha iyi bir gelecek için çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyarak çalışanlarımızın ve ailelerinin, bölgemizin ve ülkemizin sorun ve ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışırız.
Yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerimizi mevcut yerindeki yasal düzenlemeleri dikkate alarak gerçekleştiririz.
Şirket ve Çalışma Arkadaşlarına Karşı Sorumluluk
Mesleki bilgi ve becerilerimizi, belirlenmiş yetkiler çerçevesinde çalışma arkadaşlarımızla yetki hiyerarşisini gözeterek paylaşmak ve verimliliğimizi arttırmak önceliğimizdir. Ayrıca birbirimizle güçlü iletişim kurar, takımdaşlık ruhu ile şirketimize değer katmak için kendimizi geliştirir ve sorumluluk bilinciyle ilerlemeyi hedefleriz. İkili ilişkilerde yaşanılacak çatışmalarda ve dostluk ilişkisi sırasında görülen olumsuz davranışlarda çözüm, etik kurallar çerçevesinde profesyonel olarak belirlenir.
Çıkar Çatışması
Egemen Group olarak görevlerimiz esnasında her zaman proaktif, tarafsız, objektif ve dürüst hareket eder, iş ortaklarımız, kendimiz ve yakınlarımız için çıkar sağlayacak hiçbir olumsuz davranışta bulunmayız. Daima sırasıyla ülke, şirket, çalışan ve tüm paydaşlarımızın çıkarları doğrultusunda güvenilir hizmet veririz.
Mesleki Görev ve Sorumluluklarımız
Egemen Group olarak mevzuattan, şirket içi görev tanımı ve şirket yönetmeliklerimizden gelen görevlerimizi, yasal düzenlemeler ve yönetim politikalarımız çerçevesinde şirket çıkarlarımızı gözeterek yerine getiririz. Görevlerimizi sorumluluk bilinci ile gerçekleştirir ve örnek davranışlarda bulunuruz. Şirketimiz faaliyetlerini bir adım ileri taşımak için bilgi birikimimizi ve tecrübemizi çalışanlarımız ile açık ve şeffaf bir şekilde paylaşırız. Şirketimize değer katmak için kendimizi geliştirerek ve ekip ruhuyla ilerlemeyi hedef alırız. Önce kendimize sonra birbirimize güveniriz.
Kaynakların Etkin Kullanımı
Eldeki kaynaklar bizim için kıymettir, onlar en etkin şekilde kullanılmalıdır. İnsan, Doğa Zaman, İşgücü, Enerji, Bilgi, İlişkiler ve Para bizim için israf edilmeyecek sınırlı kaynaklardır. Bu kaynakları belirlenen bütçe ve planlarla etkin kullanmak bizim verimliliğimizi ve motivasyonumuzu arttırır. Müşteriye, şirkete, çalışanlara, topluma değer üretmeyen ve kaynakları israf eden faaliyetleri ve kişileri şirket olarak kabullenmeyiz.
Güvenilir Hizmet
Müşteri, Tedarikçi, Şirket ve Çalışan haklarına sahip çıkar ve koruruz. İtibarımızı sarsacak her türlü ikili ilişkilerden sakınır, böyle girişimlere engel oluruz. Ticari ilişkilerde şirketin güvenilirliğini iş yapma politikası olarak belirler, karşı tarafın haklarını da gözeterek dürüst ve sürdürebilir bir ilişki sağlarız. İlişkilerde karşı tarafın ihtiyacı olan doğru ürünü, doğru hizmeti, doğru değerle vermek ilkemizdir. Egemen Group Ailesindeki tüm çalışanlar ve yöneticiler dürüst hizmet verme çabası ile çalışmaktadır.
Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı
Şirketimizin tüm varlıklarını zimmetimizde olsun veya olmasın verimli, doğru, dikkatli bir şekilde kullanır, korur ve doğru kullanılmasına teşvik ederiz. Etkin bir varlık korumasının doğru ihtiyaçların belirlenmesi ve doğru satın almanın yapılması ile başladığını bilir ve bu bilinç ile hareket ederiz. Aynı ilkelerle şirket mülklerini ve bütçesini yönetiriz.
Şirketimizin Gelişimine Katkıda Bulunma
Şirketimizin sürdürülebilirliği bizlerin gelişim bilinci ile hareket etmesine ve yaptığı işlerin kalitesini mükemmelleştirmesiyle olacağı inancındayız. Mevcutla yetinmeyen bir anlayışla gelişime katkı koyan kişileri engellemek, bu kişilere mobbing yapmak, motivasyonlarını düşürmek ve yeteneklerini şirket menfaatine kullanmalarını önlemek etik kurallarımızın dışında davranış olarak görürüz.
ETİK KODLAR VE İLKELERE UYUM
Egemen Group’da Etik Kurul;  Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Yöneticisinden oluşur.
Tüm Egemen Group yönetimi ve çalışanları bu dokümanda belirtilen Etik İlke ve Kurallara uymakla ve diğer çalışanların söz konusu İlke ve Kurallara uyumsuzluk durumlarını Etik Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler.
Egemen Group yönetimi ve çalışanları bu dokümanda belirtilen Etik İlke ve Kurallara aykırı hareket ettiğini düşündüğü kişi/kişilere öncelikle sorunu ileterek uzlaşma ve çözüm arar. Uzlaşma sağlanamaması durumunda ise ilgili taraflardan herhangi birisi bu konuda önce bölüm yöneticisine, oradan çözüm alamaması halinde Etik Kurulu ile iletişime geçerek bilgi, görüş veya destek talep edebilir.
Yukarıda önerilen girişimler sonucunda tatmin olmayan kişiler Etik Kurula yazılı olarak başvuru yapabilirler. Etik İlke ve Kural aykırılıklarına ilişkin yazılı şikayetler Etik Kurul tarafından incelenerek sonuçlandırılacaktır. Etik Kurul Başkanı gerekirse konuyu değerlendirmek üzere Disiplin Kurulu’na yönlendirir. Disiplin Kurulu bunu ilk toplantıda gündeme alır.
İmzasız ve iletişim bilgileri bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurulara ilişkin her türlü çalışma ve araştırmaya ilişkin bilgilerin gizliliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğundadır.
Yazılı başvurular Etik Kurul e-mail adresine (etik@egemen-group.com) “Gizlidir” ibaresi yazılarak gönderilmeli  veya 0850 850 98 76 telefon numarası ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.
Etik Kurul, Etik konuları ile ilgili periyodik toplantıları haricinde, Etik kod ve değerleri gözden geçirmek ve yıl içindeki genel durumu değerlendirmek amacıyla sadece bu gündemlerle yılda bir defa Aralık ayında toplanır.